Επικοινωνία

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»/ΙΕΛ Ξάνθης 

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών

Τηλέφωνο: +30 2541078787 (εσωτ.224), Φαξ: +30 2541063656

Ηλεκτρονική διεύθυνση: tsiafaki@athenarc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Νότιο Κτήριο  Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη

Οδηγίες πρόσβασης: Για να έρθετε, συμβουλευτείτε τον παρακάτω χάρτη.