Έρευνα και Καινοτομία

Ενδεικτικά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει το Τμήμα:

Απόηχοι. Ανακατασκευή της ζωής παραδοσιακών οικισμών μέσω διαδραστικών εμπειριών και τρισδιάστατου ήχου https://echoesproject.gr/

Μυθοτοπία. Μαγικό σήμερα – Ζωντανό χθες. Μυθολογικές διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. https://mythotopia.eu/

myELeusis. Aνάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας μέσα απο νέες τεχνολογίες https://myeleusis.com/

APTOS. Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος απο ΑμεΑ με αναπηρία όρασης http://aptos.athenarc.gr/

Voeska. Το παρελθόν… αλλιώς. Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα https://voeska.com/

CAnTi, Καινοτόμος Μεθοδολογία Ολοκληρωμένης Διάγνωσης, Συντήρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης των μυκηναϊκών τειχών http://canti.athenarc.gr/

ΕΥΡΥΝΟΜΗ, Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών http://evrinomi.athenarc.gr/

ProsEleusis. Οικομουσείο Ελευσίνας και ψηφιακή εφαρμογή για τη δημιουργία περιηγήσεων https://proseleusis.com/

AtticPOT, Attic PO(ttery in) T(hrace): Η αθηναϊκή παρουσία στη Θράκη μέσα από τη διακίνηση της γραπτής αττικής κεραμικής (6ος – 4ος αι. π.Χ.) http://atticpot.ipet.gr/index.php/el/

ARENA, Archaeological REsearch in the North Aegean (Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό) http://arena.ipet.gr/

SEADDA: Saving European Archaeology from the Digital Dark Age https://www.seadda.eu/

Virtual Guide. Ευφυής και Πολυμεσική Ξενάγηση σε Μουσειακούς Χώρους με Χρήση Ασύρματης Τεχνολογίας http://vguide.ipet.gr/gr/

COSCH: Colour and Space in Cultural Heritage (MPNS COST Action TD1201) http://www.cosch.info/

ARIADNE, Research Infrastructures for archaeological datasets and related technologies http://www.ariadne-infrastructure.eu/

 3D-ICONS. 3D Digitisation of Icons of European Architectural and Archaeological Heritage http://3dicons.ceti.gr/

GameIt – Πλατφόρμα σημασιολογικής διαχείρισης γνώσης και δημιουργίας διαδραστικών εκπαιδευτικών σεναρίων με χρήση προηγμένων τεχνολογιών ανάπτυξης πολυσυμμετοχικών παιχνιδιών http://www.gameit.gr/

CORECT, Common Religious Cultural Pathways http://corect.ceti.gr/

CARARE, Connecting Archaeology and Architecture in Europeana http://www.carare.eu/

PRESIOUS, Predictive digitization, restoration and degradation assessment of cultural heritage object http://www.presious.eu/

3DOR, 3D Object Retrieval. 2011-2015. European Social Fund – ESF and Greek national funds through the Operational Program “Education and Lifelong Learning” of the National Strategic Reference Framework (NSRF) – Research Funding Program: THALIS

Μελέτη και ανάλυση πηλού κεραμικών από την αρχαία πόλη της Πέλλας

Διαδραστικές Πολυμεσικές Εφαρμογές στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας και Infokiosks στην πόλη της Άρτας https://youtu.be/JzsQYnutsKA?list=PLUefUzpa3Byvj2BFitcmcV8YFCTpBlVsT

Πάμε μια βόλτα στο χωριό; https://youtu.be/bZ5K55Z7QfU?list=PLUefUzpa3ByslJ3RkMp-TbOp9E0xE5fXk

Record it yourself https://youtu.be/bX-8lD8z-d4?list=PLUefUzpa3ByuA9KvF4eI4mLoaQjN-G_Pd

STACHEM, Science and Technology for Archaeology and Cultural heritage in the Eastern Mediterranean http://www.cyi.ac.cy/index.php/stachem-overview.html

 Ηλεκτρονικός Θησαυρός Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: Πολιτισμός, Περιβάλλον, Τουρισμός http://www.xanthi.ilsp.gr/cultureportalweb/index.php

Μελέτη και Δημιουργία Εμπειρικών Εκπαιδευτικών Μουσειοσκευών

“Ναυτίλος”. Πολυμεσική εκπαιδευτική εφαρμογή για τον πολιτισμό. Πρόγραμμα «Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος 2004-2005» https://youtu.be/V16S_nKHG4M?list=PLUefUzpa3ByslJ3RkMp-TbOp9E0xE5fXk

Αρχαία Κεραμική, Τεχνολογία-Δρόμοι Κεραμικής: Ανάπτυξη συστήματος για τη διαχρονική διερεύνηση της αρχαίας κεραμικής, εφαρμογή στην κεραμική των αρχαίων Αβδήρων.

Παραδοσιακοί Τεχνίτες και Επαγγέλματα του Ξύλου στο Αιγαίο, τη Θράκη και την Κύπρο http://www.ipet.gr/artwood/

 Μελέτη και Δημιουργία Ιστοσελίδας Ξερολιθικών κατασκευών της Θράκης, του Αιγαίου και της Κύπρου http://www.aegean.gr/xerolithic/principal.htm

Κιβωτός κειμηλίων προσφύγων http://www.ceti.gr/kivotos/