Καραμπουρνάκι

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα που έχει αναλάβει το Τμήμα και συνδυάζει τη χρήση πολλών εφαρμογών (δηλαδή ψηφιοποίηση, βάση δεδομένων, 3D, GIS, διαδίκτυο) είναι το πρόγραμμα “Καραμπουρνάκι: καταγράφοντας το παρελθόν”. Πρόκειται για την ψηφιοποίηση και την παρουσίαση στο διαδίκτυο της πανεπιστημιακής ανασκαφής που διενεργείται στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση των καθ. Ε. Μανακίδου και δρ. Δ. Τσιαφάκη. Το σύνολο των ανασκαφικών δεδομένων παρουσιάζεται μέσα από κείμενα, φωτογραφίες και σχέδια, από τα ημερολόγια της ανασκαφής που έχουν ψηφιοποιηθεί για τον σκοπό αυτό, αλλά και μέσα από μια βάση δεδομένων που έχει σχεδιαστεί για την πλήρη καταγραφή του συνόλου των αρχαιολογικών ευρημάτων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν τρισδιάστατες αναπαραστάσεις αντικειμένων, αλλά και η χρήση GIS για την αποκατάσταση του ανασκαφικού χώρου και τη διερεύνηση των σχέσεών του με τη γύρω περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθειτε τον ιστότοπο: https://karabournaki.athenarc.gr/