Συνεργασίες

 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Μνημόνιο Συνεργασίας με το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 • Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών
 • Ινστιτούτο Θρακικών Μελετών
 • University of Basilicata (UNIBAS – DiCEM)
 • University of Applied Science – Mainz
 • King’s College London
 • University of Sarajevo
 • Bulgarian Academy of Sciences
 • University of Helsinki
 • Universität Zürich
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
 • Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
 • Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
 • Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας
 • Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
 • Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
 • Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης
 • The J. Paul Getty Museum
 • Musée du Louvre
 • Βουλή των Ελλήνων
 • Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα
 • Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης
 • Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης
 • Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης
 • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ξάνθης
 • Πολιτιστική Κίνηση Ν. Ροδόπης
 • Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως & Τραϊανουπόλεως
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
 • Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων
 • CITE, Communication & Information Technologies Experts S.A.
 • Mentor in Culture
 • Terracom Α.Ε.
 • PRISMA Electronics